Доступность

AIWA Clinic nodrošina vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem

  • Ir ierīkotas speciālas stāvvietas autotransportam cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
  • Izveidota uzbrauktuve pie klīnikas ieejas
  • Klīnikas ieejas durvis ir nepieciešamā platumā un atveras/aizveras automātiski
  • Visos 4 stāvos plaši koridori, gar sienām uzstādītas atbalsta margas
  • Klīnikā ir lifts, lifta pogām uzraksti Braila rakstā
  • Kāpnēm iekštelpās pirmais un pēdējais pakāpiens marķēts ar spilgtu kontrastējošu (dzeltenu) krāsu
  • Stikla durvis klīnikā ir marķētas
  • Visos 4 stāvos izbūvētas tualetes personām ar kustību traucējumiem ar ierīkotām trauksmes pogām
  • Ierīkota speciāla palāta (ar higiēnas telpu) personām ar kustību traucējumiem
facebook kanals