Pacienta līdzmaksājums

Pacienta līdzmaksājums

Pacienta līdzmaksājums ir maksājums, kuru pacients veic, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Lielākā pakalpojuma izmaksu daļa tiek segta no valsts budžeta līdzekļiem.

Pakalpojums Cena
Ārsta apmeklējums
ģimenes ārsta apmeklējumu EUR 2,00
ģimenes ārsta apmeklējumu (no 65 gadu vecuma) EUR 1,00
ārsta speciālista apmeklējumu EUR 4,00
Ārstēšanās dienas stacionārā
par ārstēšanos dienas stacionārā (par katru dienu) EUR 7,00
par ambulatori un dienas stacionārā veiktajām operācijām (par katru veikto operāciju) EUR 4,00
Ģimenes ārsta mājas vizīte
ģimenes ārsta mājas vizīte pacientiem vecākiem par 80 gadiem; pacientiem ar gripas saslimšanu  gripas epidēmijas laikā; ja pēc ārsta iniciatīvas veikta mājas vizīte pie pacienta pēc NMP dienesta izsaukuma EUR 2,85
Diagnostiskie izmeklējumi ambulatori un dienas stacionārā
elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi EUR 2,00
sirds neinvazīvie funkcionālie izmeklējumi EUR 4,00
galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu funkcionālie izmeklējumi EUR 4,00
neiroelektrofizioloģiskie izmeklējumi EUR 4,00
funkcionālie kuņģa – zarnu trakta izmeklējumi EUR 4,00
endoskopiskie izmeklējumi EUR 7,00
ultrasonoskopiskie izmeklējumi EUR 4,00
rentgenoloģiskie izmeklējumi bez kontrastvielas EUR 3,00
rentgenoloģiskie izmeklējumi ar kontrastvielu* EUR 10,00
datortomogrāfiskie izmeklējumi bez intravenozas kontrastvielas EUR 14,00
datortomogrāfiskie izmeklējumi ar intravenozu kontrastvielu* EUR 21,00
kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi bez kontrastvielas EUR 28,00
kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi ar intravenozo kontrastvielu* EUR 35,00
Par medicīniskās apaugļošanas procedūrām
olnīcas punkcija olšūnu aspirācijai EUR 21,00
embrija pārstādīšana EUR 21,00
sēklinieku biopsija EUR 21,00

*Veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta līdzmaksājumu  iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu.

No pacienta līdzmaksājuma atbrīvotās iedzīvotāju kategorijas

 1. Bērni* vecumā līdz 18 gadiem;
 2. Grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 70 dienām*, (ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzem­dību novērošanu un grūtniecības norisi);
 3. Politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalīb­nie­ki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas, kā arī tās seku likvidācijā cietušās personas;
 4. Personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatlie­kamās medicīniskās palīdzības brigāde;
 5. Personas, kurām ir noteikta:
  1. I grupas  invaliditāte;
  2. II grupas  invaliditāte (stājas spēkā no 01.01.2022.).
 6. Personas, kuras slimo ar tuberkulozi un personas, kurām veic izmeklējumus tuber­kulozes noteikšanai;
 7. Psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
 8. Pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;
 9. Persona, kas saņem veselības aprūpes pakalpojumus Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumu Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 3.pielikumā “Infekcijas slimību saraksts” minēto infekcijas slimību gadījumos;
 10. Personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas, kas reģistrētas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā;
 11. Personas, kurām ģimenes ārsts veic vispārējo veselības pārbaudi un imūnprofilaksi atbilstoši vakcinācijas kalendāram, kā arī veic profilaktiskās apskates un izmeklējumus valsts organizētā vēža skrīninga ietvaros;
 12. Personas, kurām vakcinācijas kalendāra ietvaros veic vakcināciju, stinguma krampju neatliekamo profilaksi, pēcekspozīcijas imunizāciju pret trakumsērgu, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši noteikumiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;
 13. Personas, kuras saņem ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;
 14. Personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās vai paliatīvo aprūpi stacionārajā ārstniecības iestādē Ministru kabineta 28.08.2018 noteikumu Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” noteiktajā apjomā, kā arī paliatīvo aprūpi, ko sniedz ģimenes ārsts mājas vizītes laikā;
 15. Orgānu donori;
 16. Trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīta par trūcīgu;
 17. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;
 18. Patvēruma meklētāji*;
 19. Persona, kuras viena kalendārā gada laikā veikto līdzmaksājumu par ambulatorajiem un stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem kopsumma ir sasniegusi 570,00 € un kura ir saņēmusi Nacionālā veselības dienesta teritoriālajā nodaļā uzziņu par atbrīvojumu no turpmāko pacienta līdzmaksājumu veikšanas attiecīgajā gadā (līdz kalendārā gada beigām);
 20. Personas nāves gadījumā (lai apliecinātu mājas apstākļos mirušas personas nāves faktu).
 21. Aizsardzības ministrija, Tieslietu ministrija un Iekšlietu ministrija sedz pacientu līdzmaksājumu šādām personām:
 • Aizsardzības ministrija – profesionālā militārā dienesta karavīriem un zemessargiem, kā arī atvaļinātiem karavīriem un bijušajiem zemessargiem, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem aizsardzības jomā ir noteiktas tiesības saņemt valsts apmaksātu veselības aprūpi.
 • Iekšlietu ministrija – Iekšlietu ministrijas sistēmas un Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieki un izglītojamie ar speciālajām dienesta pakāpēm.

*- Šīs iedzīvotāju kategorijas ir atbrīvotas no pacienta līdzmaksājuma arī par ambulatorajai ārstēšanai paredzētajām zālēm un medicīniskajām ierīcēm saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību.

Papildu informācija skatāma Nacionālā veselības dienesta interneta vietnē: šeit

facebook kanals