Pakalpojumu cenas

*Papildus izmaksas operācijai (stacionāra izmantošana bez ēdināšanas, anestēzija un
anesteziologa konsultācija un piemaksas par materiāliem un par paaugstinātas kvalitātes

facebook kanals